NAGY FERENC
MINISZTERELNÖK
KUTATÓCSOPORTA kutatócsoport célja Nagy Ferenc (1903–1979) magyar miniszterelnök (1946–1947) életútjának feldolgozása és megismertetése. A 2020-ban alapított kutatócsoportot Ginelli Zoltán és Kovács Zoltán vezeti.

︎ nfmk@nagyferenc.org


 ENGLISH
 SOON!
„ő volt a magyar történet során az egyetlen kisbirtokos földműves, aki mint miniszterelnök (...)  Magyarország állami végrehajtó hatalmának feje lehetett.”

          Szakács Sándor


Nagy Ferenc beszél az Országos Parasztnapok alkalmából rendezett nagygyűlésen a Hősök terén, 1946. szeptember 8.
Europeana / Magyar Nemzeti Múzeum
      
KI VOLT Ő?

Nagy Ferenc


Nagy Ferenc (1903–1979) kisgazda politikus, országgyűlési képviselő, miniszterelnök, a Független Földmunkás- és Polgári Párt elnöke volt. Református vallású kisparaszti családból származott, szülei 15 katasztrális holdnyi (8,63 ha) földjükön gazdálkodtak Bissén. Nagy Ferenc hat elemit végzett. A családi birtokon dolgozott. Egykeként 10 éves korától keményen kellett dolgoznia a földeken, amíg apja az első világháború frontjain harcolt. Saját erejéből képezte magát, írt és művelődött. A parasztfiúból végül elismert kisgazda politikus, a második Magyar Köztársaság máelső miniszterelnöke lett.

1924-ben megnősült, házasságából öt gyermek született: két fia (Ferenc és László) és legidősebb lánya (Julianna) Magyarországon, a két kisebbik lánya (Zsuzsanna és Zsófia) viszont már az Amerikai Egyesült Államokban látta meg a napvilágot. Zsuzsanna és Zsófia ma is élnek.

Nagy Ferenc portréja

„Tulajdonjogilag közelebb kell vinni a dolgozó embert az egyéb termelési tényezőkhöz. Így a dolgozó kisemberek tulajdonába kell adni a földet és nagyobb befolyást kell biztosítani a munkásnak is a maga termelő területére. Meg kell teremteni a gazdasági demokráciát.”

          Nagy Ferenc

    
NAGY FERENC MINISZTERELNÖK KUTATÓCSOPORT

BUDAPEST        PÉCS        2022

COPYRIGHT: GINELLI ZOLTÁN