KUTATÁS


“Lemondok abban a tudatban, hogy sem a parlament, sem a magyar nép többségének bizalmát el nem veszítettem, lemondok abban a meggyőződésben, hogy ártatlan vagyok, lemondok azért, mert ezzel hazámnak, pártomnak és Elnök Úrnak szeretnék könnyebbséget szerezni.”


Nagy Ferenc svájci lemondólevele, Bern, 1947. június 1.
      
MIT CSINÁLUNK?

Kutatás


Kutatócsoportunk sokrétű kutatási tevékenységet folytat. Ennek legfontosabb alapja a miniszterelnök személyes irathagyatéka, amit még fia, Nagy László ajándékozott a New York-i Columbia Egyetemnek, és jelenleg az egyetem Ritka Könyvek és Kéziratok Könyvtárának Bakhmeteff Archívumában található. Nagy Ferenc még életben lévő lányai engedélyt adtak számunkra a teljes hagyaték digitalizálására. Ez a felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény 21.500 tételt és legalább 200.000 dokumentumoldalt (személyi iratok, levelezések, kéziratok, újságok stb.), továbbá fotókat és hangfelvételeket is tartalmaz. Az anyagok jelentős részét Ginelli Zoltán digitalizálta.

A személyes hagyatékot a Kutatócsoport további anyagokkal egészíti ki: hazai állami és magángyűtemények anyagaival, levéltári és helytörténeti dokumentumokkal, visszaemlékezésekkel, interjúkkal, valamint Nagy Ferenc USA-ban és más külföldi helyeken fellelhető egyéb kézirataival, beszédeivel és egyetemi előadásaival, illetve fotó-, videó- és hanganyagokkal. Célunk egy kutatható digitális archívum létrehozása, amely kereshető, metaadatokkal ellátott, multimédiás adatbázisként segítheti a kutatók munkáját.

Fontosnak tartjuk a miniszterelnöki kutatás eredményeinek népszerűsítését is. A kutatásainkat a médiában, tudományos konferenciákon, megemlékezéseken és publikációk formájában tesszük közzé.


Pannon TV Pécs: Ismerős (2021.4.16.)

Slajchó Zénó szerkesztő, Viszti István és Tamás Gábor operatőr.
Bisse, református templom (2021.3.24.)
 

Iratok


A Kutatócsoport talán legértékesebb anyagát képezik az iratok, amelyek egyelőre szinte teljesen érintetlen. Az gyűjtemény jelentős részét képezi a gondosan őrzött személyes irathagyaték: Nagy Ferenc személyes iratai, kéziratai, publikációi (könyvek, publicisztikák stb.), noteszei, feljegyzései, meghívólevelei, jelentései és egykori munkatársai (pl. Hőgye Mihály, Csicsery-Rónay István, Pishky Ferenc) által előkészített anyagok, beszámolók és sajtógyűjtések. A személyes és családi iratokon túl különösen értékesek személyes levelezései és titkos (pl. a CIA számára írt) jelentései, illetve diplomáciai célú levelei, táviratai is (pl. Nehrunak írt kérelme Bibó István életének megmentéséről). De ide kapcsolódnak a kádári kor magyar állambiztonsági jelentési is, amelyekben Nagy Ferenc a “Gazda” fedőnevet kapta.

A digitalizáció révén karakteresített (OCR) iratok adatbázisba rendezve kereshetővé válnak, megkönnyítve a kutatómunkát. Célunk többek között a földrajz és digitális bölcsészet megközelítésében térképre vetíteni Nagy Ferenc levelezési hálózatát.


KÉZIRATOK
LEVELEZÉSEK
BESZÉDEK
ÚJSÁGCIKKEK
NAPLÓK
NOTESZOK
SZEMÉLYES IRATOK


Columbia University, Rare Book and Manuscript Library, Bakhmeteff Archives.
NAGY FERENC MINISZTERELNÖK KUTATÓCSOPORT

BUDAPEST        PÉCS        2022

COPYRIGHT: GINELLI ZOLTÁN