KUTATÓ-
CSOPORT

“Ilyesmit nyilván még Amerikába is el lehetne adni – amíg nem tehetünk okosabbat, minthogy ‘petrezselymet árulunk’.
Szeretettel köszönt, Pap István”
Fotó Pap Istvántól Ferenc Nagy számára Scheveningenből (Hága, Hollandia) Herndonba 1948. július 16-án. Columbia University, Rare Book and Manuscript Library, Bakhmeteff Archives.
  
KIK VAGYUNK MI?

Kutatócsoport


A Nagy Ferenc Miniszterelnök Kutatócsoport 2020-ban jött létre Ginelli Zoltán kutató geográfus és globális történész, illetve Kovács Zoltán újságíró és médiaszakember vezetésével. A Kutatócsoport a pécsi Csorba Győző Könyvtárral együttműködve kezdte meg a munkát, de mára saját keretei közt működik. Kovács már 2013-ben kezdeményezte egy Nagy Ferenc kamarakiállítás létrehozását a könyvtár Helyismereti Gyűjteményében. A kutatókat közös elköteleződésük mellett a véletlen hozta össze: Kovács csapata és Ginelli egy időben, 2019-ben kezdtek el a Columbia Egyetemen őrzött irathagyatékát kutatni.

Kovács Zoltán filmet forgat Nagy Ferencről, valamint a kisgazda miniszterelnök szülőfalujában, Bissén emlékház és emlékút műemlékvédelmi, turisztikai és vidék-fejlesztési terveit készíti elő. Ginelli Zoltán tudományos kutatóként Nagy Ferenc emigrációbeli és külpolitikai tevékenységével, valamint a hagyaték digitalizálásával foglalkozik. Fő kutatási témája Nagy Ferenc és a magyar antikommunista emigráció szerepe a “szovjet gyarmatosítás” politikai diskurzusának kialakításában az afroázsiai dekolonizációhoz kapcsolodóan. A kutatócsoport célja, hogy Nagy Ferenc élettörténetét a hazai és a nemzetközi közönség számára egyaránt ismertté tegye.Kovács Zoltán

Újságíró
Médiaszakember

“Csaknem négy évtizede foglalkozom a magyar médiával: újsággal, rádióval és televízióval, az utóbbi két évtizedben már az internetes alapú digitális tartalomszolgáltatással és a közösségi médiumokkal is. Ez idő alatt több ezer interjút készítettem és megannyi élettörténettel ismerkedhettem meg. Nagy Ferenc mozifilmbe illő életútjának feldolgozása rendkívül időszerű.”

Ginelli Zoltán

Geográfus
Globális történész

“Egy évtizede kutatom Magyarország globális kapcsolatrendszerének történetét. Számos hazai és nemzetközi kutatóprojektben dolgoztam, több egyetemen, szakkollégiumban és iskolában is tanítottam már. Nagy Ferenccel 2019-ben kezdtem el foglalkozni a Socialism Goes Global nemzetközi kutatóprojektben. Afroázsiai diplomáciai tevékenységéről egy társszerzős könyvben írok a Cambridge Egyetem kiadásában. Meggyőződésem, hogy egykori miniszterelnökünk élettörténetének feldolgozása nemzeti érdek.”

Fotó: Pejkó Gergő gergopejko.com
 


Kiss Zoltán

Könyvtáros

“Történelmi témák iránt érdeklődő pécsi könyvtáros vagyok. Két baranyai értelmiségi sors (vitéz Horváth Kázmér és Dénes Gizella) feltárása vezetett Bisse szülöttéhez, Nagy Ferenchez. Mindhárman kisgazdák, akiknek életét a Szovjetunió árnyékában létrejött kommunista rendszer keresztezte. Nagy Ferenc 1947-as emigrációjáig tartó életútjával foglalkozom.”

Dr. Kerekes Imre

Történész

“Történészként közlekedéstörténettel, a Pécsi Tudományegyetem történetével és bibliográfiák összeállításával foglalkoztam. A kutatócsoportban elsősorban Nagy Ferenc publikált írásainak, közleményeinek és hazai politikai tevékenységének feltárásán dolgoztam.”

Kőhidi Eszter

Könyvtáros

“Könyvtárosként dolgozom 2004 óta, 2017-ben a Forum Hungaricumnál és aztán a Csorba Győző Könyvtárnál is. Nagy Ferenc amerikai családtagjait térképeztem fel és összeállítottam a családfát, kutattam fotók, dokumentumok után, sőt többévnyi Magyar Közlönyt is átlapoztam a miniszterelnök és leszármazottait érintő jogszabályokat keresve.”
NAGY FERENC MINISZTERELNÖK KUTATÓCSOPORT

BUDAPEST        PÉCS        2022

COPYRIGHT: GINELLI ZOLTÁN