Iratok


A Kutatócsoport talán legértékesebb anyagát képezik az iratok, amelyek egyelőre szinte teljesen érintetlen. Az gyűjtemény jelentős részét képezi a gondosan őrzött személyes irathagyaték: Nagy Ferenc személyes iratai, kéziratai, publikációi (könyvek, publicisztikák stb.), noteszei, feljegyzései, meghívólevelei, jelentései és egykori munkatársai (pl. Hőgye Mihály, Csicsery-Rónay István, Pishky Ferenc) által előkészített anyagok, beszámolók és sajtógyűjtések. A személyes és családi iratokon túl különösen értékesek személyes levelezései és titkos (pl. a CIA számára írt) jelentései, illetve diplomáciai célú levelei, táviratai is (pl. Nehrunak írt kérelme Bibó István életének megmentéséről). De ide kapcsolódnak a kádári kor magyar állambiztonsági jelentési is, amelyekben Nagy Ferenc a “Gazda” fedőnevet kapta.

A digitalizáció révén karakteresített (OCR) iratok adatbázisba rendezve kereshetővé válnak, megkönnyítve a kutatómunkát. Célunk többek között a földrajz és digitális bölcsészet megközelítésében térképre vetíteni Nagy Ferenc levelezési hálózatát.


KÉZIRATOK
LEVELEZÉSEK
BESZÉDEK
ÚJSÁGCIKKEK
NAPLÓK
NOTESZOK
SZEMÉLYES IRATOK


Columbia University, Rare Book and Manuscript Library, Bakhmeteff Archives.
NAGY FERENC MINISZTERELNÖK KUTATÓCSOPORT

BUDAPEST        PÉCS        2022

COPYRIGHT: GINELLI ZOLTÁN