MIT CSINÁLUNK?

Kutatás


Kutatócsoportunk sokrétű kutatási tevékenységet folytat. Ennek legfontosabb alapja a miniszterelnök személyes irathagyatéka, amit még fia, Nagy László ajándékozott a New York-i Columbia Egyetemnek, és jelenleg az egyetem Ritka Könyvek és Kéziratok Könyvtárának Bakhmeteff Archívumában található. Nagy Ferenc még életben lévő lányai engedélyt adtak számunkra a teljes hagyaték digitalizálására. Ez a felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény 21.500 tételt és legalább 200.000 dokumentumoldalt (személyi iratok, levelezések, kéziratok, újságok stb.), továbbá fotókat és hangfelvételeket is tartalmaz. Az anyagok jelentős részét Ginelli Zoltán digitalizálta.

A személyes hagyatékot a Kutatócsoport további anyagokkal egészíti ki: hazai állami és magángyűtemények anyagaival, levéltári és helytörténeti dokumentumokkal, visszaemlékezésekkel, interjúkkal, valamint Nagy Ferenc USA-ban és más külföldi helyeken fellelhető egyéb kézirataival, beszédeivel és egyetemi előadásaival, illetve fotó-, videó- és hanganyagokkal. Célunk egy kutatható digitális archívum létrehozása, amely kereshető, metaadatokkal ellátott, multimédiás adatbázisként segítheti a kutatók munkáját.

Fontosnak tartjuk a miniszterelnöki kutatás eredményeinek népszerűsítését is. A kutatásainkat a médiában, tudományos konferenciákon, megemlékezéseken és publikációk formájában tesszük közzé.


Pannon TV Pécs: Ismerős (2021.4.16.)

Slajchó Zénó szerkesztő, Viszti István és Tamás Gábor operatőr.
Bisse, református templom (2021.3.24.)
NAGY FERENC MINISZTERELNÖK KUTATÓCSOPORT

BUDAPEST        PÉCS        2022

COPYRIGHT: GINELLI ZOLTÁN